Tại sao du lịch lại quan trọng để xây dựng trải nghiệm cuộc sống

Cuộc sống là tất cả về trải nghiệm Cuộc sống là tất cả về trải nghiệm. Và không giống như những thứ vật chất, trải nghiệm sẽ ở lại với chúng ta cho dù chúng ta đi đâu. Tìm cách tận dụng tối đa kinh nghiệm sống là một thách thức mà chúng ta phải […]

Hàng Thái Lan được người Việt ưa chuộng?

Trong khi cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang được triển khai rộng khắp ở các địa phương. Trong đó, không ít người tiêu dùng vẫn chuộng và lựa chọn sử dụng hàng Thái Lan. Tâm lý và thói quen tiêu dùng này đang khiến hàng Việt có nguy […]